STATISTIK/STATISTICS

MALINOIS
HD & ED resultat, tävlingsmeriter, tjänstehundar, mentaltester och övrig information finner du här!
HD & ED results, competition results, service dogs, charactor tests and other information is to be found here!

 • Kull/Litter E'A - E'Ö
 • Kull/Litter D'A - D'Ö (Kull D'D, D'J, D'O, D'V & D'Ä är schäferkullar, som inte finns med i denna statistik!)
 • Kull/Litter C'A - C'Ö (Kull C'B, C'E, C'L, C'N, C'O, C'V, C'Z & C'Å är schäferkullar, som inte finns med i denna statistik!)
 • Kull/Litter B'A - B'Ö
 • Kull/Litter A'A - A'Ö
 • Kull/Litter C - Ö (Kull A, B, D, F, J, L, N, P, S, V & Ä är schäferkullar, som inte finns med i denna statistik!)

 • De högst meriterade Blackneck's hundarna!/ The highest scored Blackneck's dogs!

 • Översikt av våra tidigare malinoiskullar./ Overview of our previous malinois litters.


 • SCHÄFER
  Vi hade uppfödning av schäfer från 1997 till 2023.

 • Kull/Litter C'B, C'E, C'L, C'N, C'O, C'V, C'Z, C'Å, D'D, D'J, D'O, D'V, D'Ä & A.

 • Översikt av våra schäferkullar./ Overview of our german shepherd litters.


 • Blackneck's kennel
  Jonas Björkdahl
  hemsida: www.blacknecks.com
  Blackneck's kennel
  © Jonas Björkdahl,
  Blackneck's kennel