STATISTIK/STATISTICS

MALINOIS
HD & ED resultat, tävlingsmeriter, tjänstehundar, mentaltester och övrig information finner du här!
HD & ED results, competition results, service dogs, charactor tests and other information is to be found here!

 • Kull/Litter C - Ö (Kull A,B,D,F,J,L,N,P,S,V & Ä är schäferkullar, som inte finns med i denna statistik!)
 • Kull/Litter A'A - A'Ö
 • Kull/Litter B'A - B'Ö
 • Kull/Litter C'A - C'Ö
 • Kull/Litter D'A - D'Ö

 • De högst meriterade Blackneck's hundarna!/ The highest scored Blackneck's dogs!

 • Översikt av våra tidigare malinoiskullar./ Overview of our previous malinois litters.


  SCHÄFER
 • Kull/Litter C'A - D'Ö

 • Översikt av våra tidigare schäferkullar./ Overview of our previous german shepherd litters.

  Blackneck's kennel
  Jonas Björkdahl
  hemsida: www.blacknecks.com

  © Jonas Björkdahl,
  Blackneck's kennel