Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'J-kull.
. Schäfer. Födda: 2021-02-28.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. D'Jaffa

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. D'Jissa, D'Jax, D'Jaga

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Jissa, D'Jaga, D'Jaffa

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Jax

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. D'Jissa, D'Jax. D'Jaffa

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. D'Jaga

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. D'Jissa, D'Jaffa

Startar snabbt, leker aktivt. D'Jax, D'Jaga

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Jissa, D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. D'Jissa, D'Jaga, D'Jaffa

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'Jax

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Jax (1:a), D'Jaga, D'Jaffa

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. D'Jissa, D'Jax (2:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Jax (2:a)

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. D'Jissa, D'Jaffa (1:a)

Griper direkt, släpper. D'Jax (1:a), D'Jaga, D'Jaffa (2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'Jaffa

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Jax

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Jissa, D'Jaga

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Jissa

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Jissa, D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'Jissa, D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. D'Jissa

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. D'Jaffa

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Jax, D'Jaga

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Jaffa

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Jissa, D'Jaga

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'Jax

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Jaffa

Hukar sig och stannar. D'Jissa, D'Jax

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Jaga

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Jaffa

Visar enstaka hotbeteenden. D'Jissa. D'Jax, D'Jaga

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Jaga

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. D'Jissa, D'Jax, D'Jaffa

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Jissa, D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Jax, D'Jaffa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. D'Jissa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Jaga

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Jissa

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Jaga, D'Jaffa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. D'Jax

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. D'Jax

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Jissa, D'Jaga, D'Jaffa

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Jissa, D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Jissa

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. D'Jissa, D'Jaga, D'Jaffa

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. D'Jax

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Jissa, D'Jaffa

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Jaga

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'Jax

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Jissa, D'Jax, D'Jaffa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Jaga

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. D'Jaffa

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. D'Jissa

Går fram till fig. utan hjälp. D'Jax, D'Jaga

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. D'Jaga

Tar själv kontakt med figuranten. D'Jissa, D'Jax, D'Jaffa

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. D'Jissa

Startar snabbt, leker aktivt. D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Jissa

Griper direkt med hela munnen. D'Jax, D'Jaga, D'Jaffa

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Jax

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. D'Jissa, D'Jaffa

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. D'Jaga

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel