Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'W-kull.
. Malinois. Födda: 2019-03-13.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. C'Warro, C'Wega, C'Wilja

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wango, C'Wanja

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.C'Wacko

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. C'Wacko

Följer med motvilligt. C'Wango

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. C'Wilda, C'Warro, C'Wega, C'Wilja

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. C'Walle, C'Wicki, C'Wanja

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. C'Wacko

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wilja

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Walle, C'Wilja

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Warro

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'Wicki

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. C'Wilda, C'Wango, C'Warro, C'Wega

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'Walle, C'Wacko, C'Wanja, C'Wilja

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C'Walle (2:a), C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. C'Walle (1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'Wilda (2:a)

Griper inte, nosar på föremålet. C'Wega, C'Wanja (2:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. C'Wilda (1:a), C'Wacko, C'Wango

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. C'Walle, C'Wicki, C'Warro, C'Wanja (1:a), C'Wilja

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. C'Walle, C'Wango, C'Warro

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. C'Wicki, C'Wega, C'Wanja

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'Wilda, C'Wacko, C'Wilja

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. C'Wango

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'Wacko, C'Warro, C'Wega, C'Wilja

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. C'Walle, C'Wicki, C'Wanja  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. C'Wilda

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. C'Wacko, C'Wilja

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Wega

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'Walle, C'Warro, C'Wanja, C'Wilja

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. C'Wicki, C'Wega

 

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. C'Walle, C'Wacko, C'Wango, C'Wilja

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. C'Warro

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. C'Wilda, C'Wanja

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Wicki

Hukar sig och stannar. C'Wacko, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Walle, C'Wilda, C'Wango, C'Warro

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Wilda, C'Wicki, C'Wega, C'Wanja

Visar enstaka hotbeteenden. C'Walle, C'Wacko, C'Wango, C'Wilja

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Warro

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. C'Wilda, C'Wango

Går fram till overallen när föraren står bredvid. C'Wega

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. C'Walle, C'Wicki, C'Wacko, C'Warro, C'Wanja, C'Wilja

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.C'Walle, C'Wicki, C'Wacko, C'Warro, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.C'Wilda, C'Wango

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Walle, C'Wacko, C'Warro, C'Wega, C'Wanja

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.C'Wilda, C'Wicki, C'Wilja

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. C'Wango

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Wacko, C'Wanja

Hukar sig och stannar. C'Walle, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wilja

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Wilda

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. C'Wicki

 

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. C'Wilja

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'Walle, C'Wilda, C'Wango, C'Warro, C'Wega

Går fram till skramlet utan hjälp. C'Wicki, C'Wacko, C'Wanja

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Wacko, C'Warro, C'Wanja, C'Wilja

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wega

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. C'Wango

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. C'Wango, C'Warro, C'Wanja

Visar enstaka hotbeteenden.C'Wilja

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wega

Visar flera hotbeteenden och någon attack. C'Wacko

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. C'Wacko, C'Wega

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. C'Wango, C'Wilja

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Warro, C'Wanja

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. C'Walle, C'Wango, C'Warro, C'Wanja

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'Wacko, C'Wilja

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Wega

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Wicki

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. C'Wilda (ställde sig bredvid husse istället för föraren)

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. C'Wilda (kom fram direkt föraren ropade på hunden, som stog hos husse), C'Wicki

Går fram till fig. när föraren står bredvid. C'Wango

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.C'Wacko, C'Wega

Går fram till fig. utan hjälp. C'Walle, C'Warro, C'Wanja, C'Wilja

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wilja

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. C'Wacko, C'Wanja

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Wilja

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Wango

Griper direkt med hela munnen. C'Walle, C'Wilda, C'Wicki, C'Wacko, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Warro

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'Walle, C'Wilda, C'Wango, C'Warro, C'Wega, C'Wanja, C'Wilja

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. C'Wicki

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. C'Wacko

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel