Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'G-kull. Malinois
.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. C'Gadden

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. C'Gambler, C'Ginza

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. C'Gadden

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. C'Gambler, C'Ginza

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Gambler, C'Ginza

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Gadden

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Ginza

Griper direkt med hela munnen. C'Gadden, C'Gambler

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'Ginza

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'Gadden, C'Gambler

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. C'Gadden(1:a), C'Gambler

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. C'Ginza

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C'Gadden(2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'Gadden(1:a), C'Gambler, C'Ginza

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. C'Gadden(2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. C'Gadden

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. C'Gambler

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'Ginza

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. C'Ginza

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'Gadden, C'Gambler

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. C'Ginza

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'Gadden, C'Gambler

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. C'Gadden, C'Ginza

Blir aktiv men avbryter. C'Gambler

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. C'Gambler, C'Ginza

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Gadden

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Gadden, C'Gambler

Visar enstaka hotbeteenden. C'Ginza

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. C'Gambler

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. C'Gadden, C'Ginza

Går fram till overallen utan hjäl.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Gadden

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. C'Gambler, C'Ginza

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. C'Gambler

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Ginza

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. C'Gadden

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'Ginza

Går fram till skramlet utan hjälp. C'Gadden, C'Gambler

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Gadden, C'Gambler

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'Ginza

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. C'Gambler

Visar enstaka hotbeteenden. C'Gadden

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. C'Ginza

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. C'Gambler

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. C'Gadden, C'Ginza

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'Gambler, C'Ginza

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Gadden

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. C'Gadden

Tar själv kontakt med figuranten. C'Gambler, C'Ginza

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Gadden, C'Gambler, C'Ginza

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Gambler

Griper direkt med hela munnen. C'Gadden, C'Ginza

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'Gadden, C'Gambler

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. C'Ginza

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel