Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'A-kull.
. Malinois. Födda: 2015-10-28.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. C'aoz, C'axa, C'asper

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt. C'aoz

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. C'axa, C'asper

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. C'aoz, C'axa, C'asper

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'aoz, C'axa, C'asper

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'aoz, C'axa

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'asper

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'axa

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. C'aoz

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'asper

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. C'aoz(1:a), C'asper

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. C'axa(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C'aoz(2:a), C'axa(2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'aoz(1:a), C'asper

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. C'aoz(2:a), C'axa

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. C'asper

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. C'aoz

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'axa

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. C'aoz

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'axa

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. C'asper

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'aoz, C'axa, C'asper

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. C'axa

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. C'aoz

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'asper

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. C'axa

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'aoz, C'asper

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. C'axa

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. C'aoz, C'asper

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'aoz, C'asper

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'axa

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'aoz, C'axa, C'asper

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. C'axa

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. C'aoz, C'asper

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'aoz, C'axa, C'asper

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'aoz, C'axa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. C'asper

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'aoz, C'asper

Flyr högst 5 meter. C'axa

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'aoz, C'axa, C'asper

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'aoz, C'axa, C'asper

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'aoz, C'asper

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'axa

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. C'axa

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. C'aoz, C'asper

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. C'asper

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. C'aoz, C'axa

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. C'aoz, C'asper

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'axa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. C'aoz, C'axa

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. C'asper

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. C'aoz, C'axa

Tar själv kontakt med figuranten. C'asper

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'aoz, C'axa, C'asper

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'axa

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'aoz, C'asper

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'aoz, C'axa

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. C'asper

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel