Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'Z-kull.
. Malinois. Födda: 2015-02-04.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zlatan, B'Zaxa

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Zatan, B'Zaxxo

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Zaga, B'Zlatan, B'Zaxxo

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Daneskjold Noris, B'Zatan, B'Zaxa

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. Daneskjold Noris, B'Zaga

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. B'Zatan

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Zaga

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Daneskjold Noris, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Zaga

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Daneskjold Noris, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Zaxxo

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxa

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Daneskjold Noris (1:a), B'Zaxxo(1:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Daneskjold Noris (2:a), B'Zaga, B'Zlatan, B'Zaxxo(2:a), B'Zaxa

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Zatan

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Zatan(2:a)

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.Daneskjold Noris (1:a), B'Zatan(1:a)

Griper direkt, släpper. B'Zlatan, B'Zaxxo(1:a), B'Zaxa(1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Daneskjold Noris (2:a), B'Zaga, B'Zaxxo(2:a), B'Zaxa(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxa

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Daneskjold Noris, B'Zaga

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Zaxxo

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Daneskjold Noris, B'Zaga  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Zlatan

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. B'Zlatan

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Zaxxo

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Zatan, B'Zaxa

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Daneskjold Noris, B'Zaga

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Zaga

Hukar sig och stannar.Daneskjold Noris, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Zatan

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Zaxa

Går fram till overallen utan hjälp. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.Daneskjold Noris, B'Zaxa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Zlatan, B'Zaxa

Hukar sig och stannar.Daneskjold Noris, B'Zatan

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Zaga, B'Zaxxo

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxa

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Daneskjold Noris, B'Zaga (går på skramlet), B'Zaxxo

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxa

Visar enstaka hotbeteenden. Daneskjold Noris

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Zaxxo

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Zatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Daneskjold Noris, B'Zaga

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Zlatan

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Zatan, B'Zlatan

Går fram till fig. utan hjälp. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zaxxo, B'Zaxa

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Zaga

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Daneskjold Noris, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Zaga, B'Zaxxo

Griper direkt, hugger föremålet i farten. Daneskjold Noris, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxa

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Daneskjold Noris, B'Zaga, B'Zatan, B'Zlatan, B'Zaxxo, B'Zaxa

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel