Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'X-kull.
. Malinois. Födda: 2014-04-06.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt. B'Xerox

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Xanto, B'Xilla

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. B'Xilla

Accepterar hantering. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Xenon, B'Xaya

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Xanto, B'Xerox, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Xanta

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Griper direkt med hela munnen. B'Xanto, B'Xerox

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Xanta

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Xanta (släpper & backar ut i passivitet), B'Xaya

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Xerox

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Xanto, B'Xenon, B'Xilla

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya(2:a), B'Xilla

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Xaya(1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. B'Xanto(2:a), B'Xenon  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Xanto(1:a), B'Xerox, B'Xanta, B'Xaya, B'Xilla

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Xanto, B'Xenon, B'Xaya

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Xerox, B'Xilla

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Xanta

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Xanto, B'Xerox, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Xanta

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Xerox, B'Xenon

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Xanto, B'Xanta, B'Xaya, B'Xilla

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. B'Xilla

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Xenon, B'Xaya

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Xanto

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Xerox, B'Xanta

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Xenon

Hukar sig och stannar. B'Xanta, B'Xilla

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Xanto, B'Xaya

Flyr högst 5 meter. B'Xerox

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Xanto

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. B'Xerox

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Xaya, B'Xilla

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Xanto

Går fram till overallen utan hjälp. B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Xanto, B'Xanta, B'Xenon, B'Xilla

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Xerox, B'Xaya

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Xilla

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Xanto, B'Xenon

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Xaya

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. B'Xerox, B'Xanta

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Xenon, B'Xilla

Hukar sig och stannar. B'Xanta

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Xanto

Flyr högst 5 meter. B'Xerox, B'Xaya

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. B'Xaya

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. B'Xanto

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon, B'Xilla

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Xanto, B'Xenon, B'Xilla

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Xerox, B'Xanta

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Xaya

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Xenon, B'Xaya, B'Xilla

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Xerox, B'Xanta

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Xanto

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. B'Xenon, B'Xilla

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Xerox, B'Xaya

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Xanto, B'Xanta

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Xilla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Xanto, B'Xerox, B'Xanta, B'Xenon

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Xaya

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Xilla

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Xenon, B'Xaya

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Xerox

Går fram till fig. utan hjälp. B'Xanto, B'Xanta

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. B'Xilla

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. B'Xanto, B'Xanta, B'Xenon, B'Xaya

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Xerox

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. B'Xilla

Startar snabbt, leker aktivt. B'Xanto, B'Xerox, B'Xenon, B'Xaya

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Xanta

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Xenon, B'Xaya

Griper direkt med hela munnen. B'Xanto, B'Xerox, B'Xilla

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Xanta

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Xanto, B'Xenon, B'Xaya

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. B'Xerox, B'Xanta, B'Xilla

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel