Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'J-kull.
Malinois. Födda: 2011-06-20.
Blackneck's B'T-kull. Malinois. Födda: 2013-09-28.
Golf. Malinois. Tik född: 2007-03-14.    

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Jazz

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Jaga

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. B'Jazz

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Tex

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, Golf

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.l

Accepterar hantering. B'Jazz

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Jaga, B'Jessie Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Jazz, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Jaga, B'Jessie, Golf

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Jazz

Griper direkt med hela munnen. B'Tusan, B'Tex, Golf

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Jazz

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Tex

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, Golf

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. Wild Jingo, Golf

Startar avbryter innan förtemålet. B'Jessie(1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Jessie(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Jaga, B'Tusan, B'Tex

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Jazz

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Jaga (1:a), B'Jessie (1:a), Wild Jingo, Golf

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Jessie

Griper direkt, släpper. B'Jaga (2:a), B'Tex (1:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Jazz, B'Jessie(2:a), B'Tusan, B'Tex (2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Tex

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Tusan

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Jazz, B'Jessie, Wild Jingo

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Jaga, Golf

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Jessie, B'Tusan

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Jazz  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Jaga, Wild Jingo, B'Tex, Golf

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Jazz, B'Jaga, Wild Jingo, B'Tusan, Golf

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. B'Tex

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del. B'Jessie

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Jazz

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. B'Jessie, Golf

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Jaga, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Jazz

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Jaga, Golf

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Jessie, B'Tusan, B'Tex

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Wild Jingo

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Jaga, Wild Jingo, Golf

Hukar sig och stannar. B'Jazz, B'Jessie, B'Tusan, B'Tex

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, Golf

Visar enstaka hotbeteenden. B'Tex

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Tusan

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Jazz, B'Tusan

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tex, Golf

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Jazz, B'Jaga, Wild Jingo

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Jessie, B'Tusan, Golf

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Tex

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Jaga, Wild Jingo

Hukar sig och stannar. B'Jazz, B'Jessie, Golf

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Tusan, B'Tex

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Tusan, Golf

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tex

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Jazz, Wild Jingo, B'Tusan, Golf

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Jaga, B'Tex

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Jessie

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Jazz, B'Jaga, Wild Jingo

Visar enstaka hotbeteenden. B'Tex, Golf

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Tusan

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. B'Jessie

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. B'Jazz

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Jessie, Wild Jingo, Golf

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Jaga, B'Tusan, B'Tex

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Jazz, B'Jaga, Wild Jingo, B'Tex

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Jessie, B'Tusan

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Golf

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Tusan

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Golf

Går fram till fig. utan hjälp. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tex

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Jazz

Tar själv kontakt med figuranten. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Jazz, B'Tusan

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tex, Golf

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Jazz

Griper direkt med hela munnen. B'Tusan

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tex, Golf

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Jazz, B'Jaga, B'Jessie, Wild Jingo, B'Tusan, B'Tex, Golf

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel