Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'Ä-kull.
. Malinois. Födda: 2015-03-31.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Ästa

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Ärgo, B'Äsko, B'Äger

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Äsko, B'Ästa

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Ärgo, B'Äger

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. B'Ästa

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Ärgo, B'Ästa, B'Äger

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Äsko

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Äger

Griper direkt med hela munnen. B'Ärgo, B'Ästa

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Äsko

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Ärgo, B'Äsko

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Äger

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Ästa

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Äsko

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Ärgo, B'Ästa(1:a), B'Äger(2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. B'Ästa (2:a), B'Äger(1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Äsko

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Ästa (1:a)

Griper direkt, släpper. B'Ärgo(1:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Ärgo(2:a), B'Ästa (2:a), B'Äger

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Äger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Ärgo, B'Äsko, B'Äger

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Ästa  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Äger

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. B'Äger

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Ärgo, B'Ästa

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Äsko

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. B'Ärgo, B'Ästa

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Äsko, B'Äger

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Ärgo

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Äsko, B'Äger

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Ästa

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. B'Äsko, B'Äger

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Ärgo

Går fram till overallen utan hjälp. B'Ästa

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Ärgo, B'Äsko, B'Äger

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Ästa

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Ärgo

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Ästa, B'Äger

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Ärgo, B'Äsko

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Ärgo, B'Äsko

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Ästa, B'Äger

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Ästa

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Ärgo, B'Äsko

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Äger

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Äsko

Visar enstaka hotbeteenden. B'Ärgo

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Ästa, B'Äger

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Ärgo, B'Äger

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Äsko, B'Ästa

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Ärgo

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. B'Äger

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Äsko

Går fram till fig. utan hjälp. B'Ästa

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Ärgo, B'Äger

Tar själv kontakt med figuranten. B'Äsko, B'Ästa

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Ärgo, B'Äsko, B'Äger

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Ästa

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Ärgo, B'Äsko, B'Ästa, B'Äger

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel