Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'A-kull.
. Malinois. Födda: 2009-09-28.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Axxo

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Ace

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Andit, B'Axxo

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. B'Asta

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. B'Atlas, B'Ace

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Asco, B'Andit

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. B'Axxo

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Atlas, B'Asta, B'Ace

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Asco, B'Andit, B'Axxo

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Atlas, B'Asta, B'Ace

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Asco, B'Andit, B'Axxo

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Asco

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Axxo

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Ace (1:a), B'Axxo

Startar avbryter innan förtemålet. B'Asta (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Asco

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Asta (2:a), B'Andit, B'Ace (2:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Asta (1:a), B'Ace (1:a), B'Axxo

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. B'Asco, B'Asta (2:a), B'Ace (2:a)

Griper direkt, släpper. B'Atlas 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Andit

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Asta, B'Andit, B'Ace

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Asco, B'Atlas

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Axxo

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. B'Asco

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Asta

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Atlas, B'Andit, B'Ace 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Axxo

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Ace

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del. B'Andit, B'Axxo

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Asco

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace, B'Axxo

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Ace

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Axxo

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Asco, B'Atlas, B'Andit, B'Axxo

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Asta, B'Ace

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Asco

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace, B'Axxo

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Atlas

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Asta, B'Andit

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Asco, B'Axxo

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. B'Ace

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid. B'Axxo

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Asco, B'Atlas, B'Asta

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Ace

Går fram till overallen utan hjälp. B'Andit

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. B'Axxo

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Ace, B'Axxo

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Atlas, B'Andit

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Asta

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. B'Asco

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Asco, B'Asta, B'Andit

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Atlas, B'Ace, B'Axxo

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. B'Axxo

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Asco, B'Atlas

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Asta, B'Andit, B'Ace

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace, B'Axxo

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Asco, B'Atlas, B'Andit

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Asta, B'Ace, B'Axxo

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Asco, B'Atlas

Visar enstaka hotbeteenden. B'Asta

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Andit

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Ace, B'Axxo

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. B'Asta

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Asco, B'Atlas

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Andit, B'Ace, B'Axxo

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Asco, B'Atlas, B'Andit, B'Ace, B'Axxo

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. B'Asta

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace, B'Axxo

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. B'Asco

Tar själv kontakt med figuranten. B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Axxo

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Atlas, B'Asta, B'Ace

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Asco, B'Andit, B'Axxo

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Atlas, B'Asta, B'Ace

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Asco, B'Andit, B'Axxo

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Asco, B'Atlas, B'Asta, B'Andit, B'Ace, B'Axxo

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel