Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'D-kull. . Malinois. Födda: 2005-04-19.
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Diva, Dina Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Dax, Dante, Dodde, Disa Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Dax, Diva, Dina Följer med villigt. Engagerar sig. Dante, Dodde, Disa Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar.  Är neutral. Dina

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Dax, Diva, Dante, Dodde, Disa

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Dax, Diva, Dodde Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.  Dina, Dante, Disa

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Dax, Dina Griper direkt med hela munnen. Diva, Dante, Dodde Griper direkt, hugger föremålet.  Disa

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Dante Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Dax, Dina, Dodde Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Diva, Disa

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Dax (1:a) Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Dax (2:a), Diva, Dina,  Dante, Dodde, Disa Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Dax (1:a) Griper ej, nosar på föremålet. Diva (1:a) Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Dodde Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Dax (2:a), Diva (2:a), Dina, Dante, Dodde, Disa
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Dodde Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar.  Disa Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Dax, Diva, Dina, Dante Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Diva, Dina, Dante Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Dax Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Dodde, Disa

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Diva, Dina, Dante, Dodde, Disa Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Dax Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Diva, Disa Går fram till den dolda ,men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp. Dax, Dina, Dante, Dodde

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Dax, Diva, Dina, Dante, Dodde, Disa

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Dax, Disa Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Dante Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.  Diva, Dina, Dodde

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Dax, Dina, Disa Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Diva, Dante, Dodde Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden. Dax, Dina Visar enstaka hot-beteenden. Diva, Dante, Disa Visar flera hotbe-teende under längre tid. Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Dodde Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Dante Går fram till overallen när föraren står bredvid. Diva Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Dax, Dina, Dodde, Disa

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver. Dax, Dina, Dodde, Disa
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Dante Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Diva Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Dante Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Dax, Dina, Dodde, Disa Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.  Diva

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Dax, Dina, Dodde Hukar sig och stannar. Diva, Dante Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  Disa Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Diva Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Dante Går fram till skramlet utan hjälp. Dax, Dina, Dodde, Disa

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Dax, Diva, Dina, Dante, Dodde, Disa Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Diva, Dodde, Disa Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Dax, Dina, Dante Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Dante Visar enstaka hotbeteenden. Dina Visar flera hot-beteende under längre tid.  Dax, Diva, Dodde, Disa Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Diva Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Dina, Dante, Disa Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Dax, Dodde

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Dante Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering. Dax, Dodde, Disa Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Diva, Dina Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Diva Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Dina Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.  Disa Går fram till spöket utan hjälp. Dax, Dante, Dodde
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Diva Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Dina Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Dax, Dante, Dodde, Disa Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Dax, Diva, Dodde, Disa Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.  Dina, Dante
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Dax, Dina, Dante Griper direkt med hela munnen. Diva, Dodde Griper direkt, hugger föremålet.  Disa
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Dax, Diva, Dina, Dante, Dodde Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.  Disa (Jakthund, se hennes meriter!) Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel