L-test för
Väktarhund, IPO 3 Fausto van de Duvetorre

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 21 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Mindre tillg. - Begränsning i kontakt
2. Kamplust Stor - Bra i aktivitet
3. Temperament Livlig  
4. Skärpa Måttlig Anpassad efter hot
5. Försvarslust Måttlig - Positionerar ngt.
6. Nervkonstitution Måttlig - Problem avreakt. enst. felb.
7. Hårdhet Något vek Har minnesbilder utan undv.
8. Dådkraft Stor Ganska snabbt ej hjälp
9. Skottfasthet Skottfast Förhöjt intresse

Lämplig att prövas som polishund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Motivering/kommentar:
Fendi är hoppig i den inledande kontakten. Han låter sig hanteras men visar med kroppsspråk och ointresse att han tycker det är obekvämt. En hund som visar ett stort engagemang i jakt, bytestagande och kamp i trasa. Han är belastningsbar men påverkas dock något innomhus. Han startar sökarbeten intensivt men det avtar märkbart. Han visar att han kan bli ganska arg och avpassar detta till hotbilden. Han står mestadels framför föraren men posionerar något vid ökat hot. Kommer dock genast tillbaka. När han varit belastad tar han sig ganska snabbt fram utan hjälp. Vid både dumpe och släde nyper han flertalet gånger i objekten med en beredskap att backa. Först efter förbud från föraren låter han bli. Han visar inga undvikande i passeringarna men det är uppenbart att han har minnesbilder som bl.a. yttrar sig i att han inte kan låta bli att nypa i släden vid tredje passeringen.

Vår bedömning är att Fendi har fördelar i sin kamplust (sökarbetet bör dock utvärderas) och ett ganska rejält aggressionspaket. Dock har han en begränsning i sin tillgänglighet kombinerat med ett oönskat beteende i avreaktionen. Han har samtidigt ett klart höjt intresse vid skott i passivitet som kan bli ett problem i framtida platsliggningar.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel