L-test för
Blackneck´s Hebbe

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 21 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen Intensiv.
Kamplust Måttlig+ Engagerar sig bra
Temperament Mycket livlig Störs ngt av omgivning
Skärpa Måttlig Välanpassad
Försvarslust Måttlig Svarar bra och balanserat
Nervkonstitution Måttligt nervfast Ngt splittrad, okonc.
Hårdhet Måttligt hård+ Inga inslag av undvikande
Dådkraft Måttlig Löser oftast självständigt
Skottfasthet Skottfast Ingen neg. reaktion.
Lämplig att prövas som polishund, lämplig att prövas som väktarhund.
Motivation/kommentarer:
Bra i miljö (Revinge Nygård). Trevlig hund som vid testtillfället visar ngn. omognad. Inga visade aggr.. Mycket utvecklingsbar. Hunden framförd i "god hand".
Testledare: Tommy Blomqvist.

Blackneck´s kennel
Jonas & Katja Björkdahl
telefon: 0480-340 44
mobil: 070-595 16 88
e-mail: blacknecks.kennel@swipnet.se
hemsida: www.blacknecks.nu

© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel