Korningsresultat för
KORAD+3 Zagal´s Ymer

Malinois. Hane.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   VÄRDETAL
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt Stor +3
Kamplust, social Måttlig +3
Temperament Livlig +3
Skärpa Måttlig utan kvarstående aggressivitet +3
Försvarslust Måttlig +3
Nervkonstitution Nervfast +3
Hårdhet Måttligt hård +3
Dådkraft Stor +2
Skottfasthet Skottfast +

Totalt 292 poäng.


© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel