KORNING för
SBCH (skydd) KORAD +2 JERV DES LOUPS MUTINS

Malinois. Hane.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   VÄRDETAL
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3
Kamplust, jakt Stor +3
Kamplust, social Måttlig +3
Temperament Mycket livlig +1
Skärpa Måttlig utan kvarstående aggressivitet +3
Försvarslust Stor +2
Nervkonstitution Relativt nervfast +2
Hårdhet Måttligt hård +3
Dådkraft Mycket stor +3
Skottfasthet Skottfast +

Totalt 240 poäng.


© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel