KORNING för
KORAD +2 Tjh.(väktare) Dog Security Piraya Cleo (S37839/96)

Malinois. Tik.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   VÄRDETAL KOEFF. POÄNG
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen +3 15 45
Kamplust, jakt Stor +3 8 24
Kamplust, social Måttlig +3 6 18
Temperament Livlig +3 10 30
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5 5
Försvarslust Liten +1 5 5
Nervkonstitution Relativt nervfast +2 35 70
Hårdhet Något vek +2 8 16
Dådkraft Stor +2 8 16
Skottfasthet Skottfast +

Totalt 229 poäng.


© Jonas Björkdahl,
Blackneck´s kennel