Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'N-kull.
. Malinois. Födda: 2021-06-22.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. D'Ninja, D'Nico

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. D'Noa, D'Nikki, D'Nero, D'Nick, D'Neo, D'Nell, D'Nix

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Ninja, D'Nico, D'Neo, D'Nix

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Noa, D'Nikki, D'Nero, D'Nick, D'Nell

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. D'Nikki

Accepterar hantering. D'Ninja, D'Nico, D'Nell

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. D'Noa, D'Nero, D'Nick, D'Neo, D'Nix

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker. D'Nico, D'Nell

Startar snabbt, leker aktivt. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nick, D'Neo, D'Nix

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Nero

Griper direkt med hela munnen. D'Noa, D'Ninja, D'Nick, D'Nell, D'Nix

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Nikki, D'Nico, D'Neo

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. D'Noa

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'Nico, D'Nell

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nick, D'Neo, D'Nix

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. D'Neo (2:a)

Startar avbryter innan förtemålet. D'Neo (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Nell, D'Nix

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Neo

Griper inte, nosar på föremålet. D'Nico (1:a), D'Nell, D'Nix (1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. D'Noa (1:a), D'Nikki (1:a), D'Ninja (1:a), D'Nero

Griper direkt, släpper. D'Nick (1:a), D'Nix (2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Noa (2:a), D'Nikki (2:a), D'Ninja (2:a), D'Nico (2:a), D'Nick (2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'Nick

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Noa, D'Nikki, D'Nero, D'Nico, D'Neo

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Ninja, D'Nix

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. D'Nell

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Nikki, D'Nero, D'Nick, D'Neo, D'Nell, D'Nix

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Ninja, D'Nico

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. D'Noa

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Neo, D'Nix

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del. D'Nell

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. D'Nell

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. D'Neo

Går fram till den dolda men talande figuranten. D'Nikki, D'Nero

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'Noa, D'Ninja, D'Nico, D'Nick, D'Nix

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. D'Neo, D'Nell

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Nix

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Neo, D'Nell

Blir aktiv men avbryter. D'Nico

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Nero

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'Noa, D'Nikki, D'Nick, D'Nix

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. D'Ninja

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Noa, D'Ninja, D'Nero

Hukar sig och stannar. D'Nikki, D'Nico, D'Nick, D'Neo

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Nell, D'Nix

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Noa, D'Ninja, D'Nero, D'Neo, D'Nell, D'Nix

Visar enstaka hotbeteenden. D'Nikki, D'Nick

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Nico

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Noa, D'Nico

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. D'Nikki, D'Nick, D'Nix

Går fram till overallen utan hjälp. D'Ninja, D'Nero, D'Neo, D'Nell

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Neo, D'Nell, D'Nix

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Nero, D'Nick

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nell

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Nico, D'Neo, D'Nix

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nick, D'Neo

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Nico, D'Nell, D'Nix

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. D'Nix

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Neo, D'Nell

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Neo, D'Nell, D'Nix

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Noa, D'Ninja, D'Nico, D'Nick, D'Nell

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. D'Nikki, D'Nero

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Neo, D'Nix

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. D'Noa, D'Nikki, D'Nero, D'Neo, D'Nix

Visar enstaka hotbeteenden. D'Nick

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Ninja, D'Nico, D'Nell

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. D'Nikki, D'Neo

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Ninja, D'Nico, D'Nick

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Noa, D'Nero, D'Nix

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'Nell

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Neo, D'Nell, D'Nix

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Nero, D'Nick

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Nico

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid. D'Nikki, D'Neo

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. D'Noa, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Nell, D'Nix

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. D'Nell

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. D'Nico

Tar själv kontakt med figuranten. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nick, D'Nix

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Neo

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Nell, D'Nix

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Neo

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Ninja, D'Nell

Griper direkt med hela munnen. D'Noa, D'Nero, D'Nico, D'Nick

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Nikki, D'Neo, D'Nix

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Noa, D'Nikki, D'Ninja, D'Nero, D'Nico, D'Nick, D'Neo, D'Nell

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. D'Nix

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel