Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'H-kull.
. Malinois. Födda: 20210103.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. D'Helga

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hejja, D'Hymla

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. D'Hyss, D'Hissa

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt. D'Helga

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Hyss, D'Hissa, D'Hymla

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. D'Hejja

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. D'Hissa (avvisar vid tandkontroll), D'Hejja

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. D'Hojta, D'Hyss

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. D'Harpa, D'Helga, D'Hera, D'Hymla

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Helga, D'Hymla

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hyss, D'Hissa, D'Hejja

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Helga, D'Hyss

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hissa, D'Hymla

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'Hejja

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Helga, D'Hyss

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. D'Helga (2:a). D'Hejja (1:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga (1:a), D'Hera, D'Hyss, D'Hissa, D'Hejja (2:a), D'Hymla

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Helga (2:a), D'Hejja (1:a)

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. D'Hera, D'Hejja (2:a), D'Hymla

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga (2:a), D'Hyss, D'Hissa

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'Hissa

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Harpa, D'Hymla

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Hojta, D'Helga, D'Hera, D'Hejja

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. D'Hyss

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Harpa, D'Helga, D'Hera, D'Hissa, D'Hejja

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Hojta, D'Hyss, D'Hymla

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga, D'Hera, D'Hyss, D'Hejja, D'Hymla

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. D'Hissa

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. D'Hissa

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. D'Helga, D'Hera

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'Harpa, D'Hojta, D'Hyss, D'Hejja, D'Hymla

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. D'Hissa

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. D'Helga, D'Hera, D'Hejja, D'Hymla

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Harpa, D'Hojta, D'Hyss

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Hissa

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Hojta, D'Hera, D'Hejja, D'Hymla

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'Harpa, D'Hyss

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. D'Helga

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Hejja

Hukar sig och stannar. D'Harpa, D'Helga, D'Hyss, D'Hissa, D'Hymla

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Hojta, D'Hera

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Hyss, D'Hejja

Visar enstaka hotbeteenden. D'Harpa, D'Hissa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Hojta, D'Helga, D'Hera, D'Hymla

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Helga, D'Hejja

Går fram till overallen när föraren står bredvid. D'Hojta, D'Hera

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. D'Harpa, D'Hymla

Går fram till overallen utan hjälp. D'Hyss, D'Hissa

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga, D'Hera, D'Hyss, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Harpa, D'Helga, D'Hera, D'Hejja, D'Hymla

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. D'Hyss

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Hissa

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. D'Hojta

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Helga, D'Hyss

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. D'Hyss

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga, D'Hera, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga, D'Hera, D'Hyss, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Harpa, D'Hojta, D'Hyss, D'Hejja, D'Hymla

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. D'Hissa

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Helga, D'Hera

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. D'Hera, D'Hyss, D'Hissa

Visar enstaka hotbeteenden. D'Harpa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Hojta, D'Helga, D'Hejja, D'Hymla

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. D'Hissa

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Hejja

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'Helga, D'Hyss, D'Hymla

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'Harpa, D'Helga, D'Hyss, D'Hissa, D'Hymla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Hojta, D'Hera

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Hejja

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. D'Helga, D'Hera

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. D'Harpa, D'Hissa

Går fram till fig. när föraren står bredvid. D'Hojta

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. D'Hyss, D'Hejja, D'Hymla

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. D'Hojta, D'Helga. D'Hera, D'Hymla

Tar själv kontakt med figuranten. D'Harpa, D'Hissa

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Hyss, D'Hejja

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Helga

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hyss, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Helga, D'Hejja

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Harpa, D'Hojta, D'Hera, D'Hyss, D'Hissa, D'Hymla

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Harpa, D'Hojta, D'Helga, D'Hyss, D'Hissa, D'Hejja, D'Hymla

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. D'Hera

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel