Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's D'E-kull & D'M-kull
. Malinois.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. D'Exxa

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. D'Ettra, D'Esso, D'Milla, D'Millis, D'Milo, D'Max

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. D'Eive, D'Malle, D'Mick

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. D'Esso

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. D'Ettra, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Milo, D'Max

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. D'Eive, D'Malle, D'Mick

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. D'Ettra, D'Exxa, D'Milo, D'Max

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. D'Esso, D'Millis

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. D'Eive, D'Milla, D'Malle, D'Mick

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Milla, D'Millis, D'Mick

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milo, D'Max, D'Malle

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. D'Millis, D'Milo, D'Max, D'Mick

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Malle

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. D'Mick

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. D'Esso, D'Millis, D'Milo

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. D'Ettra, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Max, D'Malle

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. D'Malle(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. D'Milo(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. D'Ettra, D'Esso, D'Exxa(2:a), D'Milla, D'Millis, D'Milo(1:a), D'Max, D'Mick

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. D'Eive, D'Exxa(1:a), D'Malle(1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. D'Malle

Griper inte, nosar på föremålet. D'Milo

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. D'Exxa, D'Milla (2:a)

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Milla (1:a), D'Millis, D'Max, D'Mick

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. D'Esso

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. D'Ettra, D'Millis, D'Milo

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. D'Eive, D'Milla, D'Max, D'Malle, D'Mick

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. D'Exxa

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. D'Millis, D'Milo, D'Mick

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. D'Ettra, D'Esso, D'Milla, D'Max

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. D'Eive, D'Exxa, D'Malle

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Max, D'Mick

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. D'Milo

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del. D'Malle

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. D'Milo

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. D'Milla

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Millis, D'Millis, D'Max, D'Malle, D'Mick

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. D'Milo

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. D'Esso, D'Mick

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. D'Ettra, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Max, D'Malle

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. D'Milo

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. D'Ettra, D'Max, D'Mick

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. D'Milla, D'Millis, D'Malle

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. D'Esso, D'Eive, D'Exxa

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Ettra, D'Eive, D'Milla

Hukar sig och stannar. D'Millis, D'Max, D'Mick

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Esso, D'Exxa, D'Milo, D'Malle, D'Mick

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. D'Ettra, D'Esso, D'Milla, D'Max

Visar enstaka hotbeteenden. D'Exxa, D'Millis, D'Milo

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Eive, D'Malle, D'Mick

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. D'Esso, D'Eive, D'Milo, D'Malle, D'Mick

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. D'Millis

Går fram till overallen utan hjälp. D'Ettra, D'Exxa,, D'Milla, D'Max

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Milo, D'Max, D'Mick

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. D'Malle

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Ettra, D'Eive, D'Milla, D'Millis, D'Max, D'Mick

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. D'Esso, D'Milo

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. D'Exxa, D'Malle

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. D'Ettra, D'Eive, D'Milla, D'Max

Hukar sig och stannar. D'Millis

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. D'Esso, D'Exxa, D'Milo, D'Mick

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter. D'Malle

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. D'Malle

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. D'Milo

Går fram till skramlet utan hjälp. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Max, D'Mick

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Milo, D'Max, D'Malle, D'Mick

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. D'Ettra, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Milo, D'Max, D'Mick

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. D'Eive

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. D'Esso, D'Malle

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. D'Esso, D'Max, D'Mick

Visar enstaka hotbeteenden. D'Ettra, D'Eive, D'Millis, D'Milo

Visar flera hotbeteenden under längre tid. D'Exxa, D'Milla, D'Malle

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. D'Exxa, D'Exxa, D'Ettra, D'Millis, D'Malle

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. D'Eive, D'Mick

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. D'Esso, D'Milla, D'Milo, D'Max

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. D'Esso

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. D'Ettra, D'Eive, D'Exxa, D'Millis, D'Milo, D'Malle, D'Mick

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. D'Max

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. D'Milla

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. D'Ettra (hunden hittar på annat roligt!)

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. D'Exxa, D'Malle

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. D'Millis

Går fram till fig. utan hjälp. D'Esso, D'Eive, D'Milla, D'Milo, D'Max, D'Mick

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. D'Ettra, D'Milo, D'Malle

Tar själv kontakt med figuranten. D'Esso, D'Exxa, D'Millis, D'Max

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. D'Eive, D'Milla, D'Mick

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. D'Ettra, D'Millis, D'Max, D'Mick

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Milo, D'Malle

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. D'Milo, D'Mick

Griper direkt med hela munnen. D'Ettra, D'Exxa, D'Millis, D'Max

Griper direkt, hugger föremålet i farten. D'Esso, D'Eive, D'Milla, D'Malle

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. D'Ettra, D'Esso, D'Eive, D'Exxa, D'Milla, D'Millis, D'Milo, D'Max, D'Malle, D'Mick

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel