Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'K-kull. Malinois
.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. C'Kippen, C'Kaiser

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. C'Kylie, C'Kämpa, C'Killen

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. C'Kaxa, C'Kaxe, C'Kaos

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. C'Kämpa, C'Kaiser

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kippen, C'Kaos, C'Killen

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. C'Kaxe

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. C'Kippen

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. C'Kaxe

Accepterar hantering. C'Kaxa, C'Kämpa, C'Kaiser

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. C'Kylie, C'Killen

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.C'Kaos

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Kaxa, C'Kämpa, C'Killen

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Kylie, C'Kaxe, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Killen

Griper direkt med hela munnen. C'Kaxa, C'Kämpa, C'Kaxe

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Kylie, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'Kaiser, C'Kaos

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. C'Kaxe

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kippen, C'Killen

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. C'Kylie (1:a. tittade åt andra hållet.), C'Kaxe (1:a), C'Killen(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C'Kaxa, C'Kylie (2:a), C'Kämpa, C'Kaxe (2:a), C'Kippen (1:a), C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen(1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. C'Kippen (2:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'Kylie (1:a. tittade åt andra hållet.), C'Kaxe (1:a), C'Killen(2:a)

Griper inte, nosar på föremålet. C'Kaxa (2:a), C'Killen(1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. C'Kippen

Griper direkt, släpper. C'Kaos(1:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. C'Kaxa (1:a), C'Kylie(2:a), C'Kämpa, C'Kaxe (1:a), C'Kaiser, C'Kaos(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. C'Kylie, C'Kaiser, C'Kaos

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. C'Kaxa, C'Kämpa, C'Kippen, C'Killen

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'Kaxe

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'Kaxe, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. C'Kylie  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. C'Kaxa, C'Kämpa

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. C'Kippen

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. C'Kippen

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. C'Kaxa

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. C'Kippen

Blir aktiv men avbryter. C'Kaiser

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. C'Kämpa, C'Kaos, C'Killen

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. C'Kaxa, C'Kaxe

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. C'Kylie

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaos

Hukar sig och stannar. C'Kaiser, C'Killen

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Kaxa, C'Kaxe, C'Kippen

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos

Visar enstaka hotbeteenden. C'Kaxa, C'Killen

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Kaxe

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. C'Kaxa, C'Kippen

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. C'Killen

Går fram till overallen utan hjäl. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kaiser, C'Kaos

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. C'Kaxe

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kippen, C'Killen

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. C'Kaxa, C'Kaos

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager. C'Kaiser

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Kämpa, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Hukar sig och stannar. C'Kaxe

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kippen

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid. C'Kaos

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. C'Kaxe

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'Kippen

Går fram till skramlet utan hjälp. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaiser, C'Killen

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. C'Kaxe

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Kaxa, C'Kaxe, C'Kaos, C'Killen

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kippen

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. C'Kaiser

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. C'Killen

Visar enstaka hotbeteenden. C'Kylie, C'Kaiser

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Kaxa, C'Kaxe, C'Kippen, C'Kaos

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. C'Kämpa

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. C'Kippen

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. C'Kylie

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. C'Kaxa, C'Kaxe, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. C'Kämpa

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. C'Kaxa, C'Kylie, C'Killen

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'Kaxe, C'Kaiser

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Kämpa, C'Kippen, C'Kaos

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. C'Kaxa

Går fram till fig. när föraren står bredvid. C'Kippen

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. C'Kaxe

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kippen, C'Kaiser, C'Killen

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. C'Kaos

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Kaxa, C'Kämpa, C'Killen

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Kylie, C'Kaxe, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Killen

Griper direkt med hela munnen. C'Kaxa, C'Kämpa, C'Kippen, C'Kaiser

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Kylie, C'Kaxe, C'Kaos

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'Kaxa, C'Kylie, C'Kämpa, C'Kaxe, C'Kippen, C'Kaiser, C'Kaos, C'Killen

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel