Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'H-kull. Malinois
.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. C'Hexa

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Hella, C'Harry

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. C'Hero, C'Harry, C'Hella, C'Hexa

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. C'Harpo, C'Happy

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. C'Hella, C'Hexa

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Harry

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hexa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. C'Hella

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. C'Hero

Griper direkt med hela munnen. C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hexa

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Hella

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'Harpo, C'Hella

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. C'Happy

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'Hero, C'Harry, C'Hexa

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. C'Hero, C'Harpo(2:a), C'Hella(1:a)

Startar avbryter innan förtemålet. C'Harpo(1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. C'Hella(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C'Happy(2:a), C'Harry, C'Hexa

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. C'Happy(1:a)

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'Hero, C'Harpo, C'Hella(1:a)

Griper inte, nosar på föremålet. C'Hexa

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. C'Hella(2:a)

Griper direkt, släpper. C'Happy(2:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. C'Happy(1:a), C'Harry

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. C'Happy, C'Hella

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'Hero, C'Harpo, C'Harry, C'Hexa

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. C'Hella

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'Hero, C'Hexa

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. C'Harpo, C'Happy  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. C'Harry

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hella, C'Hexa

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. C'Hero

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid. C'Hero

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. C'Happy, C'Harry, C'Hella

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'Harpo, C'Hexa

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. C'Hero

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. C'Hella

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hexa

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. C'Hero

Blir aktiv men avbryter. C'Hella

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. C'Happy

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. C'Harpo,C'Hexa

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. C'Harry

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Harpo, C'Hexa

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Hero, C'Happy, C'Harry, C'Hella

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Harpo, C'Happy, C'Harry,C'Hexa

Visar enstaka hotbeteenden. C'Hero, C'Hella

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. C'Happy

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. C'Hero, C'Hella,C'Hexa

Går fram till overallen utan hjäl. C'Harpo, C'Harry

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hella, C'Hexa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Happy, C'Harry,C'Hexa

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. C'Harpo

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. C'Hella

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand. C'Hero

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hexa

Hukar sig och stannar. C'Hero

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter. C'Hella

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. C'Harry

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'Harpo

Går fram till skramlet utan hjälp. C'Hero, C'Happy, C'Hella, C'Hexa

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hella ,C'Hexa

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Harpo, C'Harry, C'Hella, C'Hexa

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'Hero, C'Happy

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. C'Harry

Visar enstaka hotbeteenden. C'Hero, C'Happy, C'Hexa

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Harpo, C'Hella

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte. C'Happy

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. C'Harpo

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. C'Hero, C'Harry, C'Hella

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. C'Hexa

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. C'Harpo, C'Happy, C'Harry,C'Hexa

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'Hella

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Hero

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. C'Happy, C'Hella

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. C'Hero, C'Harpo, C'Harry, C'Hexa

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. C'Happy

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. C'Hella

Tar själv kontakt med figuranten. C'Hero, C'Harpo, C'Harry, C'Hexa

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hella, C'Hexa

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. C'Hero. C'Harpo, C'Hella, C'Hexa

Griper direkt, hugger föremålet i farten. C'Happy, C'Harry

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'Hero, C'Harpo, C'Happy, C'Harry, C'Hella, C'Hexa

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel