Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's C'B-kull & C'E-kull.
Schäfer. Födda: 2015-11-15 & 2016-06-15.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. C'Bessla

Följer med motvilligt. C'Bianca

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. C'Bira, C'Best, C'Emmi

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. C'Bianca

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. C'Bessla, C'Bira, C'Best, C'Emmi

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. C'Bianca

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. C'Bira, C'Emmi

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. C'Bessla, C'Best

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. C'Bira (2:a), C'Best(2:a)

Startar avbryter innan förtemålet. C'Best(1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. C'Bessla, C'Bira (1:a), C'Bianca, C'Emmi

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. C'Bira (2:a), C'Best

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. C'Bianca(1:a), C'Emmi

Griper direkt, släpper. C'Bira (1:a)

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. C'Bessla, C'Bianca(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. C'Best

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. C'Emmi

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. C'Emmi

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse. C'Bianca, C'Emmi

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. C'Bessla, C'Bira

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. C'Best

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. C'Bira

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. C'Bessla, C'Emmi

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. C'Bianca

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. C'Best

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Bessla

Hukar sig och stannar. C'Bira, C'Best, C'Emmi

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. C'Bianca

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. C'Emmi

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. C'Bira, C'Emmi

Går fram till overallen utan hjäl. C'Bessla, C'Bianca, C'Best

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. C'Emmi

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. C'Best, C'Emmi

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. C'Bira, C'Emmi

Hukar sig och stannar. C'Bessla, C'Bianca, C'Best

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. C'Best

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. C'Bessla

Går fram till skramlet utan hjälp. C'Bira, C'Bianca, C'Emmi

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. C'Bianca, C'Emmi

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. C'Bessla, C'Bira, C'Best

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. C'Bianca, C'Emmi

Visar enstaka hotbeteenden. C'Bessla, C'Bira, C'Best

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. C'Emmi

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. C'Best

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. C'Bianca, C'Best

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. C'Bessla, C'Emmi

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. C'Bira

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid. C'Bira

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. C'Best

Går fram till fig. utan hjälp. C'Bessla, C'Bianca, C'Emmi

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. C'Bessla, C'Bira

Tar själv kontakt med figuranten. C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best, C'Emmi

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. C'Bessla, C'Bira, C'Bianca, C'Best C'Emmi

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel