Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'P-kull.
. Malinois. Födda: 2012-11-29.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Power

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Pajas, B'Plus Tur

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Plus Tur, B'Power

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Pajas

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. B'Pajas

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Plus Tur, B'Power

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Pajas, B'Plus Tur, B'Power

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Power

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Pajas, B'Plus Tur

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Pajas, B'Plus Tur

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Power

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar avbryter innan förtemålet. B'Pajas(2:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Pajas(1:a), B'Power(2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Plus Tur, B'Power(1:a)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Pajas

Griper inte, nosar på föremålet. B'Power(1:a)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. B'Power(2:a)  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Plus Tur

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Pajas

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Plus Tur, B'Power

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Plus Tur  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Pajas, B'Power

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Pajas, B'Plus Tur

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del. B'Power

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Pajas, B'Plus Tur, B'Power

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Pajas, B'Plus Tur, B'Power

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Plus Tur

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Pajas

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. B'Power

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Pajas

Hukar sig och stannar. B'Power

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Plus Tur

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Pajas, B'Plus Tur

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Power

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. B'Plus Tur

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Power

Går fram till overallen utan hjälp. B'Pajas

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Pajas, B'Plus Tur

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Power

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Power

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Pajas

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Plus Tur

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Pajas

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Plus Tur, B'Power

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. B'Power

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Pajas, B'Plus Tur

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Pajas, B'Plus Tur, B'Power

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Pajas

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Power

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Plus Tur

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Plus Tur

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Pajas

Visar flera hotbeteenden och flera attacker. B'Power

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Plus Tur

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Pajas, B'Power

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Plus Tur, B'Power

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. B'Pajas

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. B'Pajas (han var direkt framme, men beskrivaren uppmärksammade inte detta)

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp. B'Plus Tur, B'Power

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. B'Pajas, B'Power

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. B'Plus Tur

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Pajas, B'Plus Tur, B'Power

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen. B'Pajas

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Plus Tur, B'Power

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Pajas, B'Plus Tur, B'Power

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel