Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's B'O-kull.
. Malinois. Födda: 2012-07-04.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. B'Onnie

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Olw

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. B'Olivia

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. B'Orup, B'Onnie

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. B'Ozzy

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. B'Olw, Lymmels Jöte

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering. B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. B'Olw, B'Orup

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Onnie, B'Ozzy

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, Lymmels Jöte

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Onnie

Griper direkt med hela munnen. B'Olw, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Orup, B'Olivia

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. B'Olw, B'Olivia

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. B'Onnie, B'Ozzy

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. B'Orup, Lymmels Jöte

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul. B'Orup (2:a), B'Onnie (1:a), B'Ozzy (1:a)

Startar avbryter innan förtemålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. B'Onnie (2:a)

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. B'Olw, B'Orup(1:a), B'Olivia, B'Ozzy (2:a), Lymmels Jöte

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. B'Orup(2:a), B'Onnie (1:a), B'Ozzy (1:a)

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.  

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. B'Olw, B'Orup(1:a), B'Olivia, B'Onnie (2:a), B'Ozzy (2:a), Lymmels Jöte

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. B'Onnie

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. B'Orup B'Olivia

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. B'Ozzy, Lymmels Jöte

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. B'Olw

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. B'Orup

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. B'Olw, B'Onnie

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. B'Olivia  

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. B'Ozzy, Lymmels Jöte

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. B'Olw

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. B'Orup, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. B'Onnie

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter. B'Olw, B'Onnie

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. B'Orup

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. B'Olivia, B'Ozzy

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Lymmels Jöte

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Olw, B'Orup, Lymmels Jöte

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. B'Olw, B'Ozzy

Visar enstaka hotbeteenden. B'Orup

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Lymmels Jöte

Visar flera hotbeteenden och någon attack. B'Olivia

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. B'Onnie

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/ går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. B'Orup

Går fram till overallen utan hjälp. B'Olw, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. B'Onnie

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Olw, B'Ozzy

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. B'Olivia, Lymmels Jöte

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. B'Orup, B'Onnie

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. B'Olivia, B'Ozzy

Hukar sig och stannar. Lymmels Jöte

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. B'Olw, B'Onnie

Flyr högst 5 meter. B'Orup

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. B'Onnie

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. B'Onnie

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. B'Olw

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. B'Onnie

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. B'Orup, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid. B'Olw, Lymmels Jöte

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. B'Orup, B'Olivia

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. B'Olw

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. B'Onnie

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. Lymmels Jöte

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Lymmels Jöte

Går fram till fig. när föraren står bredvid. B'Onnie

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. B'Olw

Går fram till fig. utan hjälp. B'Orup, B'Olivia, B'Ozzy

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. B'Orup, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. B'Olw, Lymmels Jöte

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. B'Onnie

Griper direkt med hela munnen. B'Olw, B'Olivia, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Griper direkt, hugger föremålet i farten. B'Orup

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. B'Olw, B'Orup, B'Olivia, B'Onnie, B'Ozzy, Lymmels Jöte

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel