Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'X-kull.
. Malinois. Födda: 2008-07-21.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Xoff

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Xena, Xander, Xilla, Xtrem, Xara, Xel, Xina

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. Xtra, X

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Xena, Xander, Xoff

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xara, Xel, Xina

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.  Xena, X, Xoff

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Xander, Xilla, Xtrem, Xel, Xina

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. Xtra, Xara

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Xtrem, Xara, Xina

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Xena, Xander, Xilla, Xtra, X, Xoff, Xel

2b. LEK 1
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Xoff

Griper direkt med hela munnen. Xena, Xander, Xilla, Xtra, Xtrem, Xara, Xina

Griper direkt, hugger föremålet i farten. X, Xel

2c. LEK 1
Dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Xena, Xara

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar- även under den passiva delen - tills testledaren släpper. Xander, Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xoff, Xel, Xina

3a. JAKT
Förföljande

Startar inte. Xara, Xel (1:a)

Startar, men avbryter. Xander (1:a)

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Xel (2:a), Xina

Startar med hög fart, målinriktad -bromsar in vid bytet. Xena, Xander (2:a), Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xoff

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Xander (1:a), Xara, Xel (1:a)

Griper inte, nosar på föremålet. Xtra

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Xander (2:a), Xilla (1:a), Xel (2:a), Xina(1:a)

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Xena, Xilla (2:a), Xtrem, X, Xoff, Xina(2:a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Xel

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Xtrem, Xara, Xoff

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Xena, Xilla, Xtra, Xina

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. Xander, X

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. Xander, Xtrem

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Xena, X, Xara, Xina

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Xilla

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. Xtra, Xoff, Xel

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Xena ,Xander, Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xara, Xoff, Xel, Xina

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Xander

Går fram till den dolda men talande figuranten. Xtrem

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/ eller med tidsfördröjning. Xara

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Xena, Xilla, Xtra, X, Xoff, Xel, Xina

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Xena, Xander, Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xara, Xoff, Xel, Xina

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Xena, Xilla, Xtrem, X

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Xara

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Xander, Xtra, Xoff, Xel, Xina

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Xtra, Xtrem, X, Xoff

Hukar sig och stannar. Xander, Xel, Xina

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Xilla

Flyr högst 5 meter. Xena, Xara

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.Xena, Xtra, Xtrem, X, Xoff, Xina

Visar enstaka hotbeteenden. Xander, Xilla, Xel

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Xara

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. Xara

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Xilla, Xel, Xina

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Xena, Xara

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Xander

Går fram till overallen utan hjälp. Xtra, Xtrem, X, Xoff

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Xena, Xander, Xtra, Xtrem, X, Xoff, Xel, Xina

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Xilla

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Xara

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Xena, Xander, Xtra, Xtrem, X, Xoff

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Xara, Xel, Xina

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Xilla

Biter i eller leker med overallen. Intresset minska efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar. Xander

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Xtra, Xtrem, Xoff

Flyr högst 5 meter. Xel

Flyr mer än 5 meter. Xena, Xilla, X, Xara, Xina

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Xtrem

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Xilla, Xtra, X, Xara

Går fram till skramlet utan hjälp. Xena, Xander, Xoff, Xel, Xina

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Xena, Xander, Xilla, Xtram, Xtrem, X, Xara, Xoff, Xel, Xina

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Visar inget intresse. Xander, Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xoff, Xel, Xina

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle. Xara

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen. Xena

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Xtra, X, Xoff, Xina

Visar enstaka hotbeteenden. Xtrem, Xel

Visar flera hotbeteenden under längre tid. Xena, Xander, Xilla, Xara

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då. Xoff, Xina

Kontrollerar och / eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. X

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Xena, Xander, Xilla, Xtra, Xara

Kontrollerar och / eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Xtrem, Xel

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Xtra, Xoff, Xel, Xina

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Xander, Xtrem, X

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. Xena, Xilla, Xara

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram. Xena, Xara

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Xander, Xilla, Xoff

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Xtrem, Xel

Går fram till fig. utan hjälp. Xtra, X, Xina

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Xoff

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Xander, Xel

Besvarar kontakten från figuranten. Xilla, Xara

Tar själv kontakt med figuranten. Xena, Xtra, Xtrem, X, Xina

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Xena, Xtrem, Xara, Xina

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Xander, Xilla, Xtra, X, Xoff, Xel

9b. LEK2
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna. Xilla

Griper direkt med hela munnen. Xena, Xander, Xtra, Xtrem, Xara, Xina

Griper direkt, hugger föremålet i farten. X, Xoff, Xel

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Xena, Xander, Xilla, Xtra, Xtrem, X, Xara, Xoff, Xina

Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Xel

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.

 

 

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel