Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'O-kull.
. Malinois. Födda: 2007-05-04.

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Oboy

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Ozackie, Oxå

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. Onni

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Oboy, Ozackie, Oxå, Onni

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Onni

Accepterar hantering. Oboy, Oxå

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Ozackie

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt. Ozackie

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. Oboy, Oxå, Onni

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Ozackie

Griper direkt med hela munnen. Oboy

Griper direkt, hugger föremålet. Oxå, Onni

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Ozackie Onni

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. Oboy, Oxå

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Oboy, Ozackie, Oxå, Onni

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. Onni(1a)

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. Oboy, Ozackie, Oxå, Onni(2a)

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Onni

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Oboy, Ozackie

Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Oxå

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma. Onni

Intresserad, följer fig. utan avbrott. Ozackie

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Oboy, Oxå

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Oboy, Ozackie, Oxå, Onni

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.

Går fram till den dolda, men talande figuranten. Onni

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/ eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp. Oboy, Ozackie, Oxå

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Onni

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Oboy, Ozackie, Oxå

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Oboy, Ozackie, Onni

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Oxå

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Oboy, Oxå

Hukar sig och stannar. Ozackie, Onni

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden. Oboy, Ozackie, Oxå

Visar enstaka hotbeteenden. Onni

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram.

Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Onni

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp. Oboy, Ozackie, Oxå

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Oboy, Ozackie, Oxå Onni

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Oxå

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Ozackie, Onni

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. Oboy

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Onni

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Oboy, Ozackie, Oxå

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Ozackie

Går fram till skramlet utan hjälp. Oboy, Oxå, Onni

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Oboy, Ozackie, Oxå, Onni

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge el tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Ozackie

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Oboy, Oxå, Onni

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Oboy, Ozackie, Oxå

Visar enstaka hotbeteenden. Onni

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN   
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då. Oboy

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Ozackie, Oxå

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Onni

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Oboy, Ozackie

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds reglering. Onni

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Oxå

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Onni

Går fram till spöket utan hjälp. Oboy, Ozackie, Oxå

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad. Oboy, Ozackie, Oxå, Onni

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt. Ozackie, Oxå

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Oboy, Onni

9b. LEK2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen. Oboy, Ozackie, Onni

Griper direkt, hugger föremålet. Oxå

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Oboy, Oxå

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Ozackie

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Onni

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.

 

 

 

 

Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel