Mentalbeskrivnings protokoll.    
Blackneck's A'C-kull. . Malinois. Födda: 2005-03-24.
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Crita Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Clip, Cato, Cleo Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. Coch
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll. Cato
Följer med hela sträckan, neutral.  Coch, Cleo Följer med villigt. Engagerar sig. Clip, Crita Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT   
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar.  Är neutral. Coch, Cato

Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Clip, Cleo, Crita

Accepterar. Intensivt kontabeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Clip, Cato, Cleo Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.  Coch, Crita

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.  Crita Griper direkt med hela munnen. Clip, Coch, Cato, Cleo Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Coch,  Crita Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Clip, Cato, Cleo Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Cato(1:a), Crita(1:a) Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Cleo(1:a) Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Clip, Coch, Cato(2:a), Cleo(2:a), Crita(2:a) Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet /springer ej fram. Cato(1:a), Crita(1:a) Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.  Cleo(1:a), Crita(2:a) Griper direkt, släpper. Clip(2:a),  Cato(2:a) Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek. Clip(1:a),  Coch, Cleo(2:a)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Coch Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar. Clip, Cato, Cleo, Crita Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Cleo Intresserad, följer fig. utan avbrott.  Coch, Cato, Crita Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök. Clip

5b. AVST. LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar. Clip, Coch, Cato, Crita Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Cleo Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Cato Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. Cleo Går fram till den dolda ,men talande figuranten. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Crita Går fram direkt till fig. utan hjälp. Clip, Coch

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Cato Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Crita Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Cleo Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. Clip, Coch

5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Cato, Cleo Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Crita Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Clip, Coch Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Coch Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Clip, Cleo Flyr högst 5 meter. Cato, Crita Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hot-beteenden. Clip, Coch, Cato Visar enstaka hot-beteenden. Visar flera hotbe-teende under längre tid. Cleo, Crita Visar flera hotbe-teenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när fö. lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Cato, Crita Går fram till overallen när föraren står bredvid. Cleo Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.  Clip, Coch

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.  Clip, Coch, Cleo, Crita
Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Cato Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.  Clip, Coch, Cato Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Cleo, Crita Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp.  Coch Hukar sig och stannar. Clip Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Cleo, Crita Flyr högst 5 meter. Cato Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Crita Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Cato Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.  Clip, Coch, Cleo

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.  Clip, Coch, Cato, Cleo Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Crita Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.  Clip, Coch, Crita Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Cleo Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Cato Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hot-beteende Clip, Crita Visar enstaka hotbeteenden. Cato Visar flera hot-beteende under längre tid.  Coch, Cleo Visar flera hotbeteende och någon attack. Visar flera hotbeteende och flera attacker.
8b. SPÖKEN   
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Cato, Crita Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Coch Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Clip, Cleo Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Coch, Cato, Cleo, Crita Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, Någon avstånds reglering.  Clip Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
 Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figgens förklädnad. Cato, Cleo Går fram när föraren talar med figgen/ lockar på hunden. Crita Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp. Clip, Coch
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-försök. Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Cato, Cleo, Crita Tar kontakt själv. Balanserad.  Clip, Coch Intensivt kontakt-beteemde mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Clip, Cato, Cleo Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.  Coch, Crita
9b. LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremål.  Crita Griper direkt med hela munnen. Clip, Cato, Cleo Griper direkt, hugger föremålet. Coch
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.  Clip, Coch, Cato, Cleo, Crita Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser / avstår skott.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel