L-test för
Blackneck's B'Adde

Malinois. Hane.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillgänglig öppen
Normala reaktioner
2. Kamplust Stor Intensiv
3. Temperament Mycket l ivlig Störs något av omgivningen
4. Skärpa Måttlig Avpassad aggression
5. Försvarslust Måttlig Svarar målmedvetet
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Ngt okoncentrerad. Inslag av felbeteende
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbilder, utan undvikande
8. Dådkraft Måttlig Tid och hjälp med enstaka moment
9. Skottfasthet Skottfast Normala reaktioner

Lämplig att prövas som polishund & väktarhund.

Motivering/kommentar:
En trevlig 2-årig malinoishane.

Vid kontakt med okända människor i grupp visar han ett normalt beteende och låter sig hanteras av okänd person. Kamplusten är stor och han biter fullt och fast. Han klarar belastning från figurant bra. Vid uppletande, både ute och inne i miljö, letar han med kortare avbrott och störs något av omgivningen. Han förbättrar sig dock vid upprepning. Ett något intensivare sökarbete är önskvärt.
Aggressionspaketet är väl utvecklat och behöver inte stimuleras i nuläget. Han har inslag av felbeteende och är något okonsentrerad vid sökmomenten. Han visar minnesbilder, både positiva och negativa, dock utan undvikande. Han behöver viss tid och hjälp vid några testmoment. När han får starthjälp så löser han avreaktionen mycket bra. I miljö har han problem i enstaka situationer men förbättrar sig vid upprepning.

Provad i mörker utan anmärkning.
Hunden ej spårprovad vid testtillfället.

En hund som är väl värd att prova mot polistjänst. Hunden är rejäl och behöver en konsekvent och erfaren förare. Det som bör fokuseras på under en provperiod är hundens sökfunktioner.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com


© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel