L-test för
Blackneck's A'Jet

Malinois. Hane.

Testen utfördes när hunden var 21 månader gammal.

EGENSKAPER    BEDÖMNING   ANTECKNINGAR
1. Tillgänglighet Tillg öppen  
2. Kamplust Stor Rejält kamp. Bra bett. uppmanar
3. Temperament Mycket livlig Störs ngt av omgivningen
4. Skärpa Liten Få aggressionsyttringar
5. Försvarslust Liten  
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Inslag av felbeteende
7. Hårdhet Måttligt hård Mot ngt vek. Har minnesbilder
8. Dådkraft Stor Mot måttlig
9. Skottfasthet Skottfast  

Lämplig att prövas som polishund.

Lämplig att prövas som väktarhund.

Motivering/kommentar:
Testad med anledning av att ägaren skall ha hunden som väktarhund. Öppen tillgänglig. Fullt hanteringsbar av främmande. Hunden har en stor balanserad kamplust. Kraftfullt bett. Bjuder hela tiden upp till kamp. Mycket kraftfullt och bra inhopp. Biter med hela munnen och håller fast. Går dock lätt att bryta.
Hunden har ett litet aggressionspaket och visar knappt några aggressionsyttringar under testen, lever helt på sin fina kamplust. Livligheten stör dock vid några tillfällen och vid vissa testtillfällen finns inslag av felbeteende. (släden)
Bör utan vidare kunna prövas mot polishund.


Blackneck's kennel
Jonas Björkdahl
hemsida: www.blacknecks.com

© Jonas Björkdahl,
Blackneck's kennel